Ut på tur, aldri sur

Oversikt over alle våre turer i 2023
Studietur
En meningsfull tur som inspirer og gir ny kunnskap innenfor ditt fagfelt.