Kurs og Konferanse

Vi ser løsninger, ikke problemer

Løsningen for din bedrifts, kurs eller konferanse?

Det å arrangere kurs og konferanse er ingen “walk in the park”, det er krevende og det kan stjele tid fra de arbeidsoppgaver du egentlig skal utføre. Som arrangør vil du selvfølgelig at arrangementet skal bli en suksess, men det er mange fallgruver. Ingen kurs og konferanser er like. 

Hvorfor bruke Balslev?

Det vi ofte ser er at de som blir satt til å planlegge kurs og konferanser internt i et firma bruker mye av tiden sin og fokuset på å gjøre ting som vi i Balslev kan gjøre bedre. Hva med å få hjelp av oss som rett og slett er bevandret i det å gjennomføre kurs og konferanser?  

Fordelene ved å benytte oss som totalleverandør er at vi har et stort nettverk, tidsbesparende for din bedrift, alt på en faktura og ikke minst proff gjennomføring. 

Vi kan ordne med ting som både bespisning, lyd/lys, transport, kjøreplan, lokaler og ikke minst facilitering. Dette er den “enkle” delen av jobben, men mange glemmer fort å legge vekt på selve gjennomføringen. Gjesten skal tas imot, korrekt informasjon skal gis til samtlige, alle tekniske elementer skal fungere, og noen skal sørge for at alle detaljer går som det skal underveis. Med vår hjelp og ekspertise vil vi sørge for en sømløs flyt under hele arrangementet.

Hvem er vi i balslev?
  • Kursogkonferanse 640X426 Photo By Benjamin Child On Unspalsh
  • Andrei Stratu Kcjsq3pjryu Unsplash
  • Kursogkonferanse
  • Product School Djicd7b Lle Unsplash