Reisevilkår

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Messereiser og Balslev AS. Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går Messereiser og Balslev AS sine reisevilkår foran da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.
1. Bestilling og betaling
3. Forbehold
5. Reklamasjonsrett
7. Bagasje og setereservasjon
9. Helse
2. Avbestilling og endring
4. Refusjon
6. Pass og visum
8. Reise og avbestillingsforsikring
11. Servicehonorar